สิ่งที่ได้รับจากการเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปริญญาโท

สิ่งที่ได้จากการเรียนโท

 • องค์ความรู้ต่างๆ : แน่นอนครับการเรียนที่สูงขึ้นก็ต้องได้ความรู้ในด้านที่เราสนใจลึกลงไป
 • ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง: หลายๆ สิ่งที่เราศึกษาเป็นสิ่งที่ยังไม่มีคนทำทีครับ ดังนั้นเราต้องต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้ได้ ถ้ามีไม่พอก็ต้องศึกษาเพิ่ม ถ้ามีผู้รู้ก็ยิ่งดีเลย ถ้าไม่มีใครให้ถามก็ต้องพึ่งตัวเองครับ
 • ทักษะวิจัย: ตรงนี้ค่อนข้างยาว ยกไปพูดหัวข้อถัดไปละกันคับ
 • การพัฒนาตัวเอง: ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าการบริหารจัดการเวลา การจัดการตัวเอง การวางแผน ความรับผิดชอบ
 • ทักษะการสื่อสาร: ให้คนอื่นเข้าใจ การพูดการนำเสนอ การทำสไลด์

ทักษะวิจัย

ผมเรียนแบบแผน ก2 ก็คือ มีเรียน lecture ด้วยประมาณ 4–5 วิชา แล้วก็มีวิทยานิพนธ์ด้วย

โจทย์ของผม

นอกจากปริญญาบัตรและทักษะวิจัย สิ่งที่ผมคาดหวังว่าจะได้จากเรียนคือทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

 1. เทคโนโลยีที่ใช้ต้องทันสมัย
 2. และสุดท้ายเรื่องที่ทำต้องทันสมัยด้วย

สิ่งที่ผมทำ

ก่อนอื่นเลยต้องอธิบายภาพรวมก่อน คือ ผมปรับปรุงประสิทธิภาพฐานข้อมูล opentsdb ให้สามารถ query เร็วกว่าเดิมโดยใช้ cache ของ memcached และตรงกับเงื่อนไขของผมพอดี

รวมสิ่งที่ได้จากการเรียน

จะเขียนสิ่งที่ได้จากการเรียนโท ออกเป็นบล็อกย่อยๆ ตามหัวข้อข้างล่าง

Related Article

 1. การวาดกราฟจากข้อมูลจำนวนมากด้วย Numpy (Plot graph with numpy )
 2. automate test ด้วย python ซึ่งไปรัน docker อีกทีนึง
 3. เขียนโปรแกรม linux บน Windows (MacOS ก็ได้ คอนเซ็ปเดียวกัน) แบบ Seamless คือทำ two-way sync โดยใช้ docker, unison, intellji + script นิดหน่อย

OpenTSDB

ฐานข้อมูลอนุกรมเวลาเบื้องต้น

 1. Asynchronous programming using deferred object ( async Hbase )
 1. Dotfiles : vim , zsh, tmux
 2. docker & docker compose
 3. Tdd. & unit test with python & java
 4. Project pywatch4test
 5. Ci by Jenkins & Travis ci using mildronize.com as a case study
 6. Vim cheat sheet thai
 7. PSU Latex template

Software Engineer, using ASP.NET Core, React, TypeScript. Blog at thadaw.com

Software Engineer, using ASP.NET Core, React, TypeScript. Blog at thadaw.com