เราควรเพิ่มประสิทธิภาพของ Single Page Application โดยใช้ Server-side Rendering (SSR) หรือไม่

Server-side Rendering (SSR) จากอดีตสู่ปัจจุบัน มาจากไหน แล้วทำไมเราควรจะสนใจ ช่วยเรื่องของ SEO ได้อย่างไร — ได้มีโอกาสคุยกับพี่ชาย ก็ยังรู้สึกว่าหลายๆ คนยังไม่รู้จักคำว่า SSR หรือ Server-side Rendering บวกกับการมาของ React 18 ที่นำเสนอ Server Component เลยรู้สึกตื่นเต้น วันนี้เลยอยากมาแชร์ให้ฟังกันครับ ต้องบอกว่า SSR มาพร้อมกับการเขียน JavaScript ยุคสมัยใหม่ เช่น React, Vue, Angular ที่เราไม่แก้ไข DOM ตรงๆ แต่ใช้กลไกบางอย่างที่ทำให้แก้ไข DOM เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่น Virtual DOM ทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าการเขียนแบบเดิมๆ เช่น Vanilla JavaScript หรือใช้ jQuery นั้นเอง…

เราควรเพิ่มประสิทธิภาพของ Single Page Application โดยใช้ Server-side Rendering (SSR) หรือไม่
เราควรเพิ่มประสิทธิภาพของ Single Page Application โดยใช้ Server-side Rendering (SSR) หรือไม่

วิธีการตั้งค่า SSH สำหรับ GitHub เพื่อให้จำรหัสผ่านบน Windows, WSL, MacOS และ Ubuntu

โดยใช้ OpenSSH มีการตั้งหลาย Key พร้อมๆ กันในเครื่องเดียว รวมถึงใครที่ใช้ SourceTree ก็สามารถใช้ร่วมกันได้เลย — ถ้าใครจะตั้งค่า SSH สำหรับ Remote Server อื่นๆ ก็ใช้หลักการเดียวกันได้ เพียงแต่ในบทความนี้ยกตัวอย่าง GitHub บทความนี้จะแบ่งจะเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือฝั่ง Unix-based (Mac OS, Ubuntu, WSL) และฝั่ง Windows ครับ ก่อนจะเข้าเรื่อง ผมขออธิบายหลักการของ SSH เบื้องต้นนะครับ การเชื่อมต่อผ่าน SSH หรือ Secure Shell นั้น คือการเชื่อมต่อไปเครื่องต้นทาง (Local) ไปยังเครื่องปลายทาง (Remote) ผ่านการเข้ารหัส ซึ่งมั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อนั้นปลอดภัยในระดับที่ยอมรับได้ในระดับสากล

วิธีการตั้งค่า SSH สำหรับ GitHub เพื่อให้จำรหัสผ่านบน Windows, WSL, MacOS และ Ubuntu
วิธีการตั้งค่า SSH สำหรับ GitHub เพื่อให้จำรหัสผ่านบน Windows, WSL, MacOS และ Ubuntu